Kauriinpyytäjät kokous

ti.27.8.2019 klo 19:00 Erämiesten majallaMerihanhen metsästäjille suositellaan enintään kahden linnun päiväkiintiötä

Maa- ja metsätalousministeriö kieltää tänäkin vuonna asetuksellaan merihanhen metsästyksen sisämaassa. Ministeriö suosittaa lisäksi, että metsästäjät noudattaisivat rannikkoalueilla sallitussa merihanhen metsästyksessä vapaaehtoisesti enintään kahden linnun metsästäjä- ja päiväkohtaista saaliskiintiötä. 

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merihanhen-metsastajille-suositellaan-enintaan-kahden-linnun-paivakiintiota-sisamaassa-metsastys-kielletty
Hanhen metsästys alkaa 10.8.2019 klo 00:00

Aikaistetulla hanhenmetsästyksellä torjutaan viljelmille aiheutuvia vahinkoja

Merihanhi on arvokas ja haluttu saalislintu, jonka kanta on ollut pitkään kasvava. Merihanhiparvet voivat kuitenkin loppukesällä aiheuttaa tuntuvia vahinkoja korjaamattomalle sadolle. Viime vuonna oli ensimmäinen kausi, kun meri- ja kanadanhanhen metsästys alkoi pelloilta 10. elokuuta. Aikaistetulla metsästyksellä halutaan ennen kaikkea ehkäistä viljelyksille aiheutuvia vahinkoja.

Kesän aikana tehtyjen laskentojen perusteella esiaikuisten merihanhien määrä näyttää pienentyneen Perämeren tärkeillä sulkasatoalueilla. Merihanhen metsästyksessä tulee käyttää harkintaa, mikäli merihanhien määrä näyttää vähentyneen. Aikaistettu metsästys peltoalueilla on tarkoitettu ensisijaisesti viljelmille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen, joten metsästystä tulee ensisijaisesti kohdentaa pelloille, joilta satoa ei ole korjattu.

Metsästäjien saaliskirjausten perusteella suurin osa merihanhisaaliista saatiin peltojahdin aikana ennen vesilinnustuksen varsinaista aloitusta 20.8. Viime vuosina merihanhisaalis on ollut 3000‒9000 lintua.

Hanhissa ja vesilinnuissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää. Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä saa metsästää ja mitä lajia. Suomen riistakeskuksen sivuilta (https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/) löytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista.
Riistalinturuokinta syksy 2019 

Ruokinta käynnistyy taas 30.7 klo 19 ja kestää kunnes laarit on tyhjät.   Lisätietoja Jarmo Rautio / Mika Karvonen. 

Ruukista Naturcomilta saa myös maissia ja hernettä. 

Kolmiolaskenta 27.7 suoritettu. 

Kolmiolaskennan aika ja päiväksi valittiin 27.7 lauantai. Vanha kolmio laskettaneen 29.7-2.8.

Osoitteenmuutokset 

Jos yhteystiedoissa on kellä tullut muutoksia sitten viime vuoden, nyt kannattaa päivitys tehdä heti osoitteessa: https://www.piehingineramiehet.fi/yhteystiedot/osoitteenmuutos

Kiekkoammuntaa Pyhäjoella

Pyhäjoen ampumaradalla mahdollisuus kiekkoammuntaan torstaisin klo 18 alkaen. Kierros 5€ (sisältää 25 kiekkoa, patruunat jokainen tuo itse).  Ammuntoja järjestetään torstaisin 8.8.2019 asti. Toivottivat kaikki tervetulleiksi

Savikiekkojen ammunta Piehingin Erämiesten radalla ehdottomasti kielletty. Yleisen kokouksen päätös.

Piehingin Erämiesten tiedotuskanavat netissä:

  • Tämä sivusto (piehingineramiehet.fi)
  • Whatsapp ryhmä: "Piehingin Erämiehet"
  • Oma riista - Suomen riistakeskuksen sähköinen asiointipalvelu

Jos et ole vielä Whatsapp ryhmässä tai Omariistassa seuran jäsen, päivitä jäsentietosi tästä.