Alueet ja rauhoitukset

Vieraslupalaisille ja jäsenille yhteisalueista! Yhteisalueilla ei saa sorsastaa vierasluvalla edes jäsenen kanssa, poislukien Ulkolippu ja Tammakari 1.9 jälkeen. alue.pdf kartasta näet tarkemmat tiedot.

Alla olevan aluekartan värimerkinnät:

Punainen = Metsästys kielletty

Violetti = Pienriistan metsästys kielletty 10.9 asti

Sininen = Pienriistan metsästys kielletty

Vihreä = Metsäkanlintujen rauhoitusalueet

Kartta avutuu klikkaamalla alla olevaa osoitetta.

Seuran metsästysalueet ja rauhoitukset

Rauhoitusalueet myös alla (yllä kartassa samat).

Kokonaan rauhoitettuja ovat Pohjaskarin ja Hyvärin rannan välinen alue, Koskelan ja Tyvelän kotipalstat, Purnun alue, Hyvärin ja Hautasen Sarva sekä Harjun Latomäki 27:n kotipalsta sekä Kotiranta 139. Näiden lisäksi Puikkosenoja – Rydinoja – 8-tie ja meren välinen alue rauhoitetaan lukuun ottamatta Puikkosenojan ja Lähdesuonojan välistä jakokunnan maa-aluetta sekä Piehingin kalastuskunnan vesialuetta, joilla vesilinnustus on sallittu. 

Pienriistan metsästys kielletään vastaavasti Kourilehdon Arolampi 2;123, Kaijanaro 19:3, Ahvenhaka 17;6, Sivumaa 45, Petäjähaka 5;26, Silvola 19;9-19;19.

Raappanan Ojala 14:45, Tuomo Tammisen tila, Hietaniemi 14:32 ja tämän viereiset maa-alueet Rio 7:13 ja Tuomola 43:0 rauhoitettu pienriistan metsästykseltä 10.9. saakka. 

Hongan – Aittaniemen väliseltä alueelta saa metsästää vesilintuja sekä kyyhkysiä, muu pienriistan metsästys on kielletty. 

Metsästys on kokonaan kielletty myös Nordic Mines AB:n louhosalueella (merkitty metsästysmajalla olevaan karttaan). 

Tiloilla Ranta-Sippala 4:21, Alahörskö 12:39 on avotulen teko (nuotion) kielletty. 

Länkinen Elias kuolinpesä, Juutinen 26:3 maat vuokrattu ainoastaan hirven pyyntiin. 

Honkala Jorma maat,Härkölansi 11;14, Hönkala1 11;43 ja Honkala2 1;16 vuokrattu vain hirvieläinten ja petoeläinten metsästykseen. 

Piehinki jokisuun eteläpuoli - Martinnokan pohjoispuolen perukan (vene väylä) välinen merenranta- ja vesi alue, sekä sen edustalla olevat saaret ja matalikot rauhoitetaan kokonaan vesilinnustukselta (sorsastus) ja lintujen ruokinnalta. 

Maakonimuksessa Joensuu Pirkon omistuksessa olevaa Vesakko no: 2:122 maa-aluetta ei ole vuokrattu seuralle, joten siellä ei ole metsästysoikeutta. Muilla Maakonimuksen alueilla saa metsästää. 

Metsäkanalinnun pyynti soidinsuoalueilla Antinneva, Isoräme, Selkärajanneva ja Houruneva, Huttusen (Ispinäoja - metsäautotie - Vihannin raja - Hanhelan niityt) sekä Huttusen Mikan pellot (sääskorventie), rauhoitetaan klo 2200 – 1000.